Η ενασχόληση με τα κυνήγια
Συμπεριφοράς, Προβλήματα-Και-Συμπεριφορά-Διαταραχή

Η ενασχόληση με τα κυνήγια

Ένα τραντάγματος είναι συνήθως μια σύντομη περίοδος θυμωμένος ξέσπασμα ή παράλογη συμπεριφορά, όπως το κλάμα, ουρλιάζοντας, φωνάζοντας και ρίχνοντας αντικείμενα.

Αδυναμία και πολυμορφία
Γηράσκων

Αδυναμία και πολυμορφία

Στη σύγχρονη εποχή, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από τους συνηθισμένους.Δύο από τα θέματα που είναι πιο συνηθισμένα σε έναν ηλικιωμένο πληθυσμό είναι η αδυναμία και η πολυμορφία.

Πολυφαρμακευτική
Γηράσκων

Πολυφαρμακευτική

Τα φάρμακα μας κρατούν ζωντανούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά καθώς ζούμε περισσότερο, έχουμε περισσότερα ιατρικά προβλήματα για τα οποία χρειαζόμαστε φάρμακα.

Πολυφαρμακευτική
Γηράσκων

Πολυφαρμακευτική

Τα φάρμακα μας κρατούν ζωντανούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά καθώς ζούμε περισσότερο, έχουμε περισσότερα ιατρικά προβλήματα για τα οποία χρειαζόμαστε φάρμακα.

Αδυναμία και πολυμορφία
Γηράσκων

Αδυναμία και πολυμορφία

Στη σύγχρονη εποχή, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο από τους συνηθισμένους. Δύο από τα θέματα που είναι πιο συνηθισμένα σε έναν ηλικιωμένο πληθυσμό είναι η αδυναμία και η πολυμορφία.