Γλυκοπυρρόνιο Seebri Breezhaler
Αναπνοή-Θεραπεία-Και-Αναπνευστική Φροντίδα

Γλυκοπυρρόνιο Seebri Breezhaler

Το γλυκοπυρόνιο ανήκει στην ομάδα των φαρμάκων που είναι γνωστά ως αντιμουσκαρινικά βρογχοδιασταλτικά που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής (COPD)

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος
Αντιβιοτικά

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος

Οι βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (ESBL) είναι χημικές ουσίες (ένζυμα) που μπορούν να παρασκευαστούν από κάποια μικρόβια (βακτήρια). Τα ESBL μπορούν να καταστήσουν ορισμένα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά.

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος
Αντιβιοτικά

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος

Οι βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (ESBL) είναι χημικές ουσίες (ένζυμα) που μπορούν να παρασκευαστούν από κάποια μικρόβια (βακτήρια). Τα ESBL μπορούν να καταστήσουν ορισμένα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά.

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά
Αντιβιοτικά

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά

Οι επαγγελματίες υγείας ταξινομούν τα «μικρόβια» (μικρόβια) σε διαφορετικές ομάδες. Οι πιο συνηθισμένες ομάδες είναι τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες, οι ζύμες και τα παράσιτα.

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος
Αντιβιοτικά

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος

Οι βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (ESBL) είναι χημικές ουσίες (ένζυμα) που μπορούν να παρασκευαστούν από κάποια μικρόβια (βακτήρια). Τα ESBL μπορούν να καταστήσουν ορισμένα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά.

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά
Αντιβιοτικά

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά

Οι επαγγελματίες υγείας ταξινομούν τα «μικρόβια» (μικρόβια) σε διαφορετικές ομάδες. Οι πιο συνηθισμένες ομάδες είναι τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες, οι ζύμες και τα παράσιτα.

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος
Αντιβιοτικά

Οι ESBL με βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος

Οι βήτα-λακταμάσες εκτεταμένου φάσματος (ESBL) είναι χημικές ουσίες (ένζυμα) που μπορούν να παρασκευαστούν από κάποια μικρόβια (βακτήρια). Τα ESBL μπορούν να καταστήσουν ορισμένα αντιβιοτικά αναποτελεσματικά.

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά
Αντιβιοτικά

Μικροβλάστες, μικρόβια και αντιβιοτικά

Οι επαγγελματίες υγείας ταξινομούν τα «μικρόβια» (μικρόβια) σε διαφορετικές ομάδες. Οι πιο συνηθισμένες ομάδες είναι τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες, οι ζύμες και τα παράσιτα.