Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X
Καρδιαγγειακή Νόσο

Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X

Καρδιακό σύνδρομο CSX) συνώνυμα: μικροαγγειακή στηθάγχη, αγγειικό σύνδρομο. Διαβάστε δύο θεωρίες που εξηγούν το καρδιακό σύνδρομο X.

Σεπτική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Σεπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια λοίμωξη σε μια άρθρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία σε μια άρθρωση, πόνο στη μετακίνηση της άρθρωσης και αίσθημα αδιαθεσίας.

Αντιδραστική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Αντιδραστική αρθρίτιδα

Η αντιδραστική αρθρίτιδα σημαίνει ότι αναπτύσσετε φλεγμονή στις αρθρώσεις αφού έχετε μολυνθεί σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος.

Οστεοαρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα σημαίνει φλεγμονή των αρθρώσεων. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σεπτική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Σεπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια λοίμωξη σε μια άρθρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία σε μια άρθρωση, πόνο στη μετακίνηση της άρθρωσης και αίσθημα αδιαθεσίας.

Αντικατάσταση γόνατος
Αρθρίτιδα

Αντικατάσταση γόνατος

Μια αντικατάσταση γόνατος είναι μια ενέργεια που αντικαθιστά τα χαλασμένα μέρη της άρθρωσης του γόνατος. Μπορεί να είναι είτε ολική είτε μερική (μονοδιαμερισματική) αντικατάσταση γόνατος.

Οστεοαρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα σημαίνει φλεγμονή των αρθρώσεων. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σεπτική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Σεπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια λοίμωξη σε μια άρθρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία σε μια άρθρωση, πόνο στη μετακίνηση της άρθρωσης και αίσθημα αδιαθεσίας.

Σεπτική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Σεπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια λοίμωξη σε μια άρθρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία σε μια άρθρωση, πόνο στη μετακίνηση της άρθρωσης και αίσθημα αδιαθεσίας.

Σεπτική αρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Σεπτική αρθρίτιδα

Η σηπτική αρθρίτιδα είναι μια λοίμωξη σε μια άρθρωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο και ευαισθησία σε μια άρθρωση, πόνο στη μετακίνηση της άρθρωσης και αίσθημα αδιαθεσίας.

Οστεοαρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα σημαίνει φλεγμονή των αρθρώσεων. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οστεοαρθρίτιδα
Αρθρίτιδα

Οστεοαρθρίτιδα

Η αρθρίτιδα σημαίνει φλεγμονή των αρθρώσεων. Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.