Ψυχρός τραυματισμός
Δερματολογία

Ψυχρός τραυματισμός

η ψυχρή βλάβη εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τη διάρκεια της έκθεσης, τις περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ. Διαβάστε περισσότερα για τους Κρύους Τραυματισμούς

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται
Τα Παιδιά-Με-Αναπνοή-Δυσκολίες

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται

Εάν το παιδί σας δεν ανταποκρίνεται σε εσάς και νομίζετε ότι δεν ανταποκρίνεται, ρωτήστε δυνατά: «Τι συνέβη;» ή "Ανοίξτε τα μάτια σας".

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται
Τα Παιδιά-Με-Αναπνοή-Δυσκολίες

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται

Εάν το παιδί σας δεν ανταποκρίνεται σε εσάς και νομίζετε ότι δεν ανταποκρίνεται, ρωτήστε δυνατά: «Τι συνέβη;» ή "Ανοίξτε τα μάτια σας".

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται
Τα Παιδιά-Με-Αναπνοή-Δυσκολίες

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται

Εάν το παιδί σας δεν ανταποκρίνεται σε εσάς και νομίζετε ότι δεν ανταποκρίνεται, ρωτήστε δυνατά: «Τι συνέβη;» ή "Ανοίξτε τα μάτια σας".

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται
Τα Παιδιά-Με-Αναπνοή-Δυσκολίες

Αντιμετώπιση ενός παιδιού που δεν ανταποκρίνεται

Εάν το παιδί σας δεν ανταποκρίνεται σε εσάς και νομίζετε ότι δεν ανταποκρίνεται, ρωτήστε δυνατά: «Τι συνέβη;» ή "Ανοίξτε τα μάτια σας".