Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X
Καρδιαγγειακή Νόσο

Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X

Καρδιακό σύνδρομο CSX) συνώνυμα: μικροαγγειακή στηθάγχη, αγγειικό σύνδρομο. Διαβάστε δύο θεωρίες που εξηγούν το καρδιακό σύνδρομο X.

Διουρητικά βρόχου
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διουρητικά βρόχου

Τα βρογχικά διουρητικά χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Ένα διουρητικό είναι ένα φάρμακο που αυξάνει την ποσότητα νερού που περνάτε από το ...

Υπερφόρτωση υγρών
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Υπερφόρτωση υγρών

Η υπερφόρτωση υγρών σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολικό υγρό στο σώμα. Το αυξημένο επίπεδο των αποτελεσμάτων σε έναν υπερβολικό όγκο που ρέει γύρω από το κυκλοφορικό σύστημα.

Υπερφόρτωση υγρών
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Υπερφόρτωση υγρών

Η υπερφόρτωση υγρών σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολικό υγρό στο σώμα. Το αυξημένο επίπεδο των αποτελεσμάτων σε έναν υπερβολικό όγκο που ρέει γύρω από το κυκλοφορικό σύστημα.

Διουρητικά βρόχου
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διουρητικά βρόχου

Τα βρογχικά διουρητικά χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Ένα διουρητικό είναι ένα φάρμακο που αυξάνει την ποσότητα νερού που περνάτε από το ...

Υπερφόρτωση υγρών
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Υπερφόρτωση υγρών

Η υπερφόρτωση υγρών σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολικό υγρό στο σώμα. Το αυξημένο επίπεδο των αποτελεσμάτων σε έναν υπερβολικό όγκο που ρέει γύρω από το κυκλοφορικό σύστημα.

Διουρητικά βρόχου
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διουρητικά βρόχου

Τα βρογχικά διουρητικά χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Ένα διουρητικό είναι ένα φάρμακο που αυξάνει την ποσότητα νερού που περνάτε από το ...

Υπερφόρτωση υγρών
Συμφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

Υπερφόρτωση υγρών

Η υπερφόρτωση υγρών σημαίνει ότι υπάρχει υπερβολικό υγρό στο σώμα. Το αυξημένο επίπεδο των αποτελεσμάτων σε έναν υπερβολικό όγκο που ρέει γύρω από το κυκλοφορικό σύστημα.