Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X
Καρδιαγγειακή Νόσο

Μικροαγγειακό αγγειακό καρδιακό σύνδρομο X

Καρδιακό σύνδρομο CSX) συνώνυμα: μικροαγγειακή στηθάγχη, αγγειικό σύνδρομο. Διαβάστε δύο θεωρίες που εξηγούν το καρδιακό σύνδρομο X.

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα
Ζάλη

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα

Η αιθουσαία νευρίτιδα και η λαβυρινθίτιδα προκαλούνται συνήθως από τη μόλυνση με ένα μικρόβιο (ιογενής λοίμωξη) που επηρεάζει το εσωτερικό αυτί. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν συνήθως ίλιγγο, συχνά με ασθένεια (εμετό).

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα
Ζάλη

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα

Η αιθουσαία νευρίτιδα και η λαβυρινθίτιδα προκαλούνται συνήθως από τη μόλυνση με ένα μικρόβιο (ιογενής λοίμωξη) που επηρεάζει το εσωτερικό αυτί. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν συνήθως ίλιγγο, συχνά με ασθένεια (εμετό).

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα
Ζάλη

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα

Η αιθουσαία νευρίτιδα και η λαβυρινθίτιδα προκαλούνται συνήθως από τη μόλυνση με ένα μικρόβιο (ιογενής λοίμωξη) που επηρεάζει το εσωτερικό αυτί. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν συνήθως ίλιγγο, συχνά με ασθένεια (εμετό).

Ιλιγγος
Ζάλη

Ιλιγγος

Οι άνθρωποι που έχουν ίλιγγο έχουν μια ψεύτικη αίσθηση του περιβάλλοντος που κινούνται ή περιστρέφονται. Αυτό συνοδεύεται συνήθως από μια αίσθηση ασθένειας.

Λανθασμένη κατάρρευση
Ζάλη

Λανθασμένη κατάρρευση

Η λιποθυμία είναι κοινή σε όλες τις ηλικίες και επηρεάζει έως 4 στους 10 ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε ελαττώματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να προκληθούν από ένα σοβαρό πρόβλημα.

Λανθασμένη κατάρρευση
Ζάλη

Λανθασμένη κατάρρευση

Η λιποθυμία είναι κοινή σε όλες τις ηλικίες και επηρεάζει έως 4 στους 10 ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε ελαττώματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να προκληθούν από ένα σοβαρό πρόβλημα.

Λανθασμένη κατάρρευση
Ζάλη

Λανθασμένη κατάρρευση

Η λιποθυμία είναι κοινή σε όλες τις ηλικίες και επηρεάζει έως 4 στους 10 ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε ελαττώματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να προκληθούν από ένα σοβαρό πρόβλημα.

Πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους
Ζάλη

Πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους

Αν και οι περισσότερες πτώσεις δεν προκαλούν τραυματισμό, τα αποτελέσματα μιας πτώσης μπορεί να είναι σοβαρά. Μάθετε σχετικά με την πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους

Ιλιγγος
Ζάλη

Ιλιγγος

Οι άνθρωποι που έχουν ίλιγγο έχουν μια ψεύτικη αίσθηση του περιβάλλοντος που κινούνται ή περιστρέφονται. Αυτό συνοδεύεται συνήθως από μια αίσθηση ασθένειας.

Αντιμετώπιση του Shock
Ζάλη

Αντιμετώπιση του Shock

Το κλονισμό είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που συμβαίνει όταν τα ζωτικά όργανα λιμοκτονούν από οξυγόνο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο θεραπείας του σοκ από τον Ασθενή

Ιλιγγος
Ζάλη

Ιλιγγος

Οι άνθρωποι που έχουν ίλιγγο έχουν μια ψεύτικη αίσθηση του περιβάλλοντος που κινούνται ή περιστρέφονται. Αυτό συνοδεύεται συνήθως από μια αίσθηση ασθένειας.

Ιλιγγος
Ζάλη

Ιλιγγος

Οι άνθρωποι που έχουν ίλιγγο έχουν μια ψεύτικη αίσθηση του περιβάλλοντος που κινούνται ή περιστρέφονται. Αυτό συνοδεύεται συνήθως από μια αίσθηση ασθένειας.

Αντιμετώπιση του Shock
Ζάλη

Αντιμετώπιση του Shock

Το κλονισμό είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που συμβαίνει όταν τα ζωτικά όργανα λιμοκτονούν από οξυγόνο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο θεραπείας του σοκ από τον Ασθενή

Λανθασμένη κατάρρευση
Ζάλη

Λανθασμένη κατάρρευση

Η λιποθυμία είναι κοινή σε όλες τις ηλικίες και επηρεάζει έως 4 στους 10 ανθρώπους τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσετε ελαττώματα. Οι παραμορφώσεις μπορεί να προκληθούν από ένα σοβαρό πρόβλημα.

Καλοήθης Παροξυσματικός Πόνος
Ζάλη

Καλοήθης Παροξυσματικός Πόνος

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV) προκαλεί σύντομα επεισόδια έντονης ζάλης (ίλιγγος) όταν μετακινείτε το κεφάλι σας προς ορισμένες κατευθύνσεις. Σκέφτηκε ...

Αντιμετώπιση του Shock
Ζάλη

Αντιμετώπιση του Shock

Το κλονισμό είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που συμβαίνει όταν τα ζωτικά όργανα λιμοκτονούν από οξυγόνο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο θεραπείας του σοκ από τον Ασθενή

Καλοήθης Παροξυσματικός Πόνος
Ζάλη

Καλοήθης Παροξυσματικός Πόνος

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης (BPPV) προκαλεί σύντομα επεισόδια έντονης ζάλης (ίλιγγος) όταν μετακινείτε το κεφάλι σας προς ορισμένες κατευθύνσεις. Σκέφτηκε ...

Πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους
Ζάλη

Πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους

Αν και οι περισσότερες πτώσεις δεν προκαλούν τραυματισμό, τα αποτελέσματα μιας πτώσης μπορεί να είναι σοβαρά. Μάθετε σχετικά με την πρόληψη των πτώσεις στους ηλικιωμένους

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα
Ζάλη

Αιθουσαία νευρίτιδα και λαβυρινθίτιδα

Η αιθουσαία νευρίτιδα και η λαβυρινθίτιδα προκαλούνται συνήθως από τη μόλυνση με ένα μικρόβιο (ιογενής λοίμωξη) που επηρεάζει το εσωτερικό αυτί. Αυτές οι καταστάσεις προκαλούν συνήθως ίλιγγο, συχνά με ασθένεια (εμετό).